• Delivery Országos kiszállítás, 30.000 Ft felett és egyben 50 kg alatt szállítási díj nélkül!
 
Termékek
Akció
Kedvencek
Kosár

Sanytol fertőtlenítő cipőkhöz 150 ml

  • EAN: 3045200715009
  • Nettó súly: 0.125 kg
1 490 Ft
9 933 Ft / l

Raktáron

Ezt a terméket kartonos kiszerelésben is megvásárolhatod:

Sanytol fertőtlenítő cipőkhöz 150 ml
1 karton = 12 darab
1.5 kg / 0.0042 m3
Gyúlékony Gyúlékony
Heveny szem-, bőrirritáció Heveny szem-, bőrirritáció

Termékjellemzők

Biocid hatóanyag: biphenyl-2-ol 4 g/kg (EC: 201-993-5; CAS: 90-43-7), Ethanol 306,5 g/kg (EC: 200-578-6; CAS: 64-17-5), Egyéb összetevők: >= 30% alifatikus hidrokarbonok (isobután/propán/bután); fertőtlenítőszerek, illatanyagok (hexil cinnamal, limonene, linalool)

Elkészítés és felhasználás

Használati utasítás: A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Rázza fel a flakont. Permetezze a terméket a cipő belsejébe úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak és hagyja hatni az előírt behatási ideig. A behatási idő alatt a felületet nedves állapotban kell tartani. Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni/használni tilos! Lúgos anyagoktól, például fehérítőtől vagy lefolyótisztítóktól távol tartandó.

Információk

Aeroszol

  • Kívül és belül
  • Friss illat
  • A lábgomba kialakulásáért felelős kórokozók elpusztítására

VESZÉLY. H222 - Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 - Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H319 - Súlyos szemirritációt okoz. P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. P210 - Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 - Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 - Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P301+P312 - LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ (+36-80-201-199) vagy orvoshoz. P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P410+P412 - Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. P501 - Az anyagot és edényzetét különleges hulladék vagy veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. NE NYELJE LE. Elsősegélynyújtás belégzést követően: Vigye ki az adott személyt a friss levegőre olyan helyre, ahol kényelmesen lélegezhet. Hagyjuk a személyt megpihenni. Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően: Vegye le a szennyezett ruházatot és a bőr kitett részeit finom szappannal és vízzel mossa le, majd öblítse le meleg vízzel. Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést követően: Elsősegélynyújtás lenyelést követően: Helyezzük sürgősségi orvosi megfigyelés alá. Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élővízbe, talajba, illetve a közcsatornába juttatni. A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló nemzeti jogszabályokban meghatározottak az irányadók. Biocid hatóanyag-(PT2 / AE): etanol 560 g/kg (CAS: 64-17-5). www.info.acmarca.com. UFI: GQDK-5W07-S335-TNJT

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, hűvös, jól szellőző helyen, hőtől, fagytól távol, gyártástól számított 3 évig eltartható. Gyártási idő (nap/hó/év): a csomagoláson feltüntetve.

Marca-Ceys Magyarország Kft. 2040 Budaörs Gyár utca 2.

AC Marca Hungary Kft

AC Marca Hungary Kft., 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Tel.: 06-23/511-430 Fax: 06-23/511-431, www.sanytol.hu

Sanytol fertőtlenítő cipőkhöz 150 ml
Sanytol fertőtlenítő cipőkhöz 150 ml

Raktáron

1 490 Ft
Karton kosárba helyezése
Termékek
Kedvencek
Belépés
Kosár