Sanytol fertőtlenítő felülettisztító citrom és olíva 1 l

Brand: Sanytol
EAN: 3045206312226
1 190 Ft Unit price 1 190 Ft / l
Raktáron
101290210302

1 karton = 12 darab

1 karton kosárba helyezése

1.07 kg / 0.002 m3

Elpusztítja 99,9%*-ban - baktériumok, gombák, vírusok H1N1 Hármas hatás klór nélkül a baktériumok, vírusok és gombák ellen.* Hatékonyan tisztítja és zsírtalanítja otthona összes felületét. Hatékony az alábbiak ellen: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Candida Albicans, Aspergillus Niger, Herpes Simplex vírus, és Influenza A H1N1 vírus. * A termék hármas hatású: Baktericid (behatási idő: 5 perc) és fungicid (behatási idő: 15 perc) az EN 13697 szabvány szerint, szelektív virucid az EN 14476 szabvány szerint a Herpes Simplex vírus (behatási idő: 5 perc), és az Influenza A H1N1 vírussal szemben (behatási idő: 5 perc).

Elkészítés és felhasználás

Használati utasítás Használat vízben oldva: Tisztításhoz oldjon fel 2 kupak (70 ml) terméket 4 liter vízben. Öblítést nem igényel. Közvetlen használat: Adagolja a terméket közvetlenül egy nedves ruhára és tisztítsa meg a felületet. (Hatásos baktériumok, vírusok és gombák ellen.) Öblítést nem igényel. Behatási idő: Az elérni kívánt hatástól függően 5 vagy 15 perc. Használható: konyhákban, fürdőszobákban, padlón, járólapokon, laminált felületeken, márványon, téglaburkolaton, fém felületeken, mosogatópultokon, ajtókon és az otthon összes vízzel tisztítható felületén.

Termékjellemzők

Összetevők:
Biocid hatóanyag: 0,5% didecildimetilammóniumklorid (EC: 230-525-2; CAS: 7173-51-5), Egyéb összetevők: <5% kationaktív tenzidek, nemionos tenzidek; fertőtlenítőszerek, illatanyag (geraniol, citronellol, d-limonene, citral)
Tárolás:

Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen élelmiszerektől elkülönítve, napsugárzástól védve. Minőségét megőrzi a gyártástól számított 3 évig. Gyártási idő (nap/hó/év): a csomagoláson feltüntetve.

Forgalmazó:

AC Marca Hungary Kft

Vevőszolgálat:

AC Marca hungary Kft., 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Tel: 06-23/511-430 Fax: 06-23/511-431, www.sanytol.hu

Csomagolási típus:

Műanyagpalack

Jellemzők:

Klórmentes,
Padlók és felületek,
Klórmentes biztonság,
Nem hagy foltot,
Kellemes, friss illat

Biztonsági figyelmeztetés:

A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan. FIGYELMEZTETÉS: H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Ne nyelje le! P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P301+P312: LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 06 80 20 11 99). P501: Az anyagot és edényzetét különleges hulladék vagy veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Formuláció: Felhasználásra kész folyadék. Felhasználói kör: Lakossági. Egyéb figyelmeztetések: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani, élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell. A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával vagy hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, ill. azokkal ne szennyeződjenek. A termékkel szennyezett élelmiszerek vagy italok emberi fogyasztásra nem használhatók fel. Elsősegélynyújtás: Lenyelés: Biztosítsuk friss levegő belégzését. Hagyjuk a sérültet megpihenni. Bőrkontaktus: Vegyük le a szennyezett ruhát, és mossuk le a teljes érintett bőrfelületet finom szappannal és vízzel, amelyet meleg vizes öblítés követ. Szemkontaktus: Azonnal nagy mennyiségű vízzel öblítsük ki a szemet. Irritáció esetén orvosi ellátás szükséges. Lenyelés: Ki kell öblíteni a szájat. TILOS hánytatni. Helyezzük a sérültet sürgősségi orvosi megfigyelés alá. Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók. Környezetvédelem/ökotoxikológia: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élővízbe, talajba, valamint a hígítatlan terméket a közcsatornába juttatni. Szennyezés-mentesítés: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. A kicsapódásokat a lehető leghamarabb itassuk fel semleges szilárd részecskékből álló anyaggal, pl. agyaggal vagy kovamoszatot tartalmazó földdel.

Forgalmazó cím:

AC Marca hungary Kft., 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Tel: 06-23/511-430 Fax: 06-23/511-431, www.sanytol.hu