• Delivery Országos kiszállítás, 30.000 Ft felett és egyben 50 kg alatt szállítási díj nélkül!
 
Termékek
Akció
Kedvencek
Kosár

Unikén vízkőoldó 1l

  • EAN: 5999551570375
  • Nettó súly: 1.086 kg
290 Ft
290 Ft / L

Raktáron

Ezt a terméket kartonos kiszerelésben is megvásárolhatod:

Unikén vízkőoldó 1l
1 karton = 10 darab
10.9 kg / 0.0182 m3
A vízkőoldó egy általánosan használható szer, mely alkalmazható fürdőszobában, konyhai eszközökön, és bárhol, ahol vízkő képződhet. Krómozott és savra érzékeny felületeken, például kerámiákon, csak előzetes próba után használja!

Elkészítés és felhasználás

A tisztítandó felületet nedvesítsük be a szerrel, majd várjuk meg míg a vízkő néhány perc alatt feloldódik. Erősebb vízkőlerakódás esetén a folyamatot ismételjük meg. A vízkő eltávolítása után alapos és többszöri vízöblítés szükséges. Ne keverjük más készítménnyel!

Információk

H315 – Bőrirritáló hatású. H319 – Súlyos szemirritációt okoz. H332 – Belélegezve ártalmas. P234 – Az eredeti edényben tartandó. P260 – A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P303 + P361 + P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi test helyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P309 + P311 – Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: engedélyezett újra feldolgozó vagy hulladékmegsemmisítő vállalatnál.

Hűvös helyen, savaktól, lúgoktól és élelmiszerektől távol tartandó.

Unikén Kereskedelm

Unikén vízkőoldó 1l
Unikén vízkőoldó 1l

Raktáron

290 Ft
Karton kosárba helyezése
Termékek
Kedvencek
Belépés
Kosár