Glade Sense & Spray Ocean Adventure automata légfrissítő utántöltő 18 ml

Brand: Glade
EAN: 5000204074703
1 050 Ft Unit price 58 333 Ft / L
Raktáron
101320030609

1 karton = 8 darab

1 karton kosárba helyezése

0.03 kg / 0.001 m3

Elkészítés és felhasználás

A használati utasítás a termék belsejében olvasható
Tárolás:

Hűvös, száraz helyen tárolja.

Vevőszolgálat:

S.C. Johnson Kft. 1124 Budapest Apor Vilmos tér 6. Tel.: +36 1 224 8400 E-mail: vevoszolgalat@scj.com

Csomagolási típus:

Felfüggeszthető csomagolás

Biztonsági figyelmeztetés:

Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket. Glade® sense & spray™ - Ocean Adventure™ - automata légfrissítő utántöltő Veszély Tartalmaz: Linalool. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések esetén: orvosi ellátást kell kérni. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Védőkesztyű használata kötelező. Csak jól szellőztetett helyen használható. Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket. A légfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát. 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, Geraniol, 7-hydroxycitronellal, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, d-Limonene, Geranyl Acetate-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Forgalmazó cím:

S.C. Johnson Kft. 1124 Budapest Apor Vilmos tér 6.