Glade Sense & Spray Sensual Sandalwood & Jasmine automata légfrissítő utántöltő 18 ml

Brand: Glade
EAN: 5000204638516
1 540 Ft Unit price 85 556 Ft / L
Raktáron
101320030605

1 karton = 8 darab

1 karton kosárba helyezése

0.0216 kg / 0.001 m3

Elkészítés és felhasználás

A használati utasítás a termék belsejében olvasható.
Tárolás:

Hűvös, száraz helyen tárolja.

Forgalmazó:

S.C. Johnson s.r.o.

Vevőszolgálat:

S.C. Johnson Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. Tel.: +36 1 224 8400 E-mail: vevoszolgalat@scj.com www.scjohnson.com www.scjproducts.info

Csomagolási típus:

Buborékcsomagolás

Biztonsági figyelmeztetés:

Glade® sense & spray™ automata légfrissítő utántöltő - Sensual Sandalwood & Jasmine Veszély Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Súlyos szemirritációt okoz. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/ 122°F hőmérsékletet meghaladó hő. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. Benzyl Salicylate, 4-Tert butylcyclohexyl-acetate, 1-(Octahydro-Tetramethyl-2-Naphthyl) Ethan-1-one, d-Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Csak jól szellőztetett helyen használható. Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket. A légfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát. UFI: D6AD-21Y9-A00W-P047

Forgalmazó cím:

S.C. Johnson Kft. 1124 Budapest Apor Vilmos tér 6.