• Delivery Országos kiszállítás, 30.000 Ft felett és egyben 50 kg alatt szállítási díj nélkül!
 
Termékek
Akció
Kedvencek
Kosár

Sanytol fertőtlenítő mosószeradalék 500 ml

  • EAN: 3045200760009
  • Nettó súly: 0.6 kg
1 290 Ft
2 580 Ft / l

Raktáron

Ezt a terméket kartonos kiszerelésben is megvásárolhatod:

Sanytol fertőtlenítő mosószeradalék 500 ml
1 karton = 12 darab
7.2 kg / 0.0116 m3

Elkészítés és felhasználás

Használati utasítás: Bármilyen mosószerfajtával (folyékony, por, koncentrátum,...) használható. - Gépi mosás: Öntsön 1 ¼ kupaknyi (45 ml) mosószeradalékot az öblítő helyett a mosógép öblítőtartályába. Mossa ki a ruhaneműt a szokott módon. - Kézi mosás: Öntsön ½ kupaknyi (20 ml) mosószeradalékot 3,5 liter vízhez (az utolsó öblítővízhez). Hagyja hatni 15 percen át. Kíméletesen végezze az öblítést. - Mosógép fertőtlenítése: Öntsön ⅔ kupaknyi mosószeradalékot (30 ml) a mosógép öblítőtartályába. Semmilyen egyéb szert ne adagoljon bele. Programozza be a mosógépet öblítésre.

Információk

Műanyagpalack

  • Koncentrált formula
  • 99,9%-ban elpusztítja - baktériumok, gombák, vírusok H1N1
  • Klórmentes
  • Fehér virágok
  • Minden ruha - már 20°C fokon
  • Elpusztítja a baktériumokat és megszünteti a kellemetlen szagokat

A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan. VESZÉLY. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H315: Bőrirritáló hatású. H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Ne nyelje le! P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P301+P312: LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 06 80 20 11 99). P302+P352: BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN: Lemosás bő szappanos vízzel. Ruházatra kerülés esetén bő folyóvízzel jól öblítse le! P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel perceken keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P501: Az anyagot és edényzetét különleges hulladék vagy veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Formuláció: folyékony koncentrátum. Felhasználói kör: lakossági. Egyéb figyelmeztetések: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Elsősegélynyújtás: Belégzést követően vigyük a sérültet friss levegőre, helyezzük nyugodt testhelyzetbe, panasz esetén forduljon orvoshoz. Bőrre jutáskor: vegye le a szennyezett ruházatot, és mossa le azonnal a bőrt bő szappanos folyóvízzel és jól öblítse le langyos folyóvízzel. Véletlen lenyelés esetén: ki kell öblíteni a szájat vízzel. TILOS hánytatni. Orvosi ellátás szükséges. Hulladékkezelés: A termék és maradékainak ártalmatlanítása a helyi és nemzeti szabályozásoknak megfelelően történjen. Környezetvédelem/ökotoxikológia: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élővízbe, talajba és hígítatlanul közcsatornába juttatni. Szennyezés-mentesítés: Kiömlés esetén a terméket inert nedvszívó anyaggal itassa fel, majd megfelelő helyen tárolja ártalmatlanításig.

Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, jól szellőző, száraz helyen, direkt napsütéstől védve, gyújtóforrástól, élelmiszerektől elkülönítetten tárolandó. Minőségét megőrzi a gyártástól számított 3 évig. Gyártási idő (nap/hó/év) a csomagoláso

AC Marca Hungary Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Tel: 06-23/511-430 infohu@acmarca.com www.sanytol.hu

AC Marca Hungary Kft

AC Marca Hungary Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Tel: 06-23/511-430 infohu@acmarca.com www.sanytol.hu

Sanytol fertőtlenítő mosószeradalék 500 ml
Sanytol fertőtlenítő mosószeradalék 500 ml

Raktáron

1 290 Ft
Karton kosárba helyezése
Termékek
Kedvencek
Belépés
Kosár