Brado Life kézfertőtlenítő gél 50 ml

Brand: Brado
EAN: 3700489801217
490 Ft Unit price 9 800 Ft / L
Raktáron
SKU#: 102923080402
Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
Alkalmazási terület: Higiénés kézfertőtlenítésre alkalmazható. Alkalmazási koncentrációk, behatási idő: A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. 1-2 adag (kb. 5 ml) gélt juttatunk a tenyérbe, melyet alaposan eldörzsölünk a kézen.

Termékjellemzők

Összetevők:
Biocid hatóanyag: etanol 72,9% (EC 200-578-6), Egyéb összetevők: propilén-glikol, carbomer, aminometilpropanol, illatanyag, víz
Tárolás:

Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, jól szellőztethető helyen, 0°C és 35°C közötti hőmérsékleten, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve, élelmiszerektől távol, gyermekek elől elzárva 5 évig eltartható.

Vevőszolgálat:

Florin Zrt. 6725 Szeged Kenyérgyári út 5. Te.: 62/592 100 www.florin.hu

Csomagolási típus:

Adagoló

Jellemzők:

Antimikrobiális spektrum: baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid

Biztonsági figyelmeztetés:

A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan. Figyelmeztetések: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Csak teljesen megszáradt kézzel szabad elektromos készülékhez nyúlni. Csak ép bőrfelületen alkalmazható. A készítmény kockázataira utaló R-mondatok: R10 Kevésbé tűzveszélyes. R22 Lenyelve ártalmas. A termék biztonságos használatára utaló S-mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S13 Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó. S16 Gyújtóforrástól távol tartandó. - Tilos a dohányzás. S25 Kerülni kell a szembe jutást. S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell forudlni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S47 35°C feletti hőmérsékleten nem tárolható. Elsősegélynyújtás: A gőzök belélegzése esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni. Tartós rosszullét esetén orvosi ellátást kell biztosítani. Bőrre jutás esetén az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel. Tünetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz. Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó rendeletekben foglaltak az irányadók. A csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelhető. Környezetvédelem/ökotoxikológia: A készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba, illetve közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Szennyezésmentesítés: Nagy mennyiségű anyag kijutása esetén inert nedvszívó anyaggal (homok, föld) fel kell itatni és zárt, címkével ellátott edényben össze kell gyűjteni, a szennyezett anyagot az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Forgalmazó cím:

Florin Zrt. 6725 Szeged Kenyérgyári út 5.