Sanytol antiallergén általános fertőtlenítő törlőkendő 72 db

Brand: Sanytol
EAN: 3045206313605
1 150 Ft Unit price 32 Ft / darab
Raktáron
404700030102

1 karton = 1 csomag

+1 karton kosárba helyezése
A termék hármas hatású: Baktériumölő (baktericid) az EN 1276 és EN13697 szabvány szerint (behatási idő: 5 perc). Gombaölő (fungicid) az EN 1650 és EN13697 szabvány szerint (behatási idő: 15 perc). Vírusölő (szelektív virucid) a Herpes Simplex vírus 1-es típussal (behatási idő: 5 perc) és az influenza A vírus H1N1 vírussal szemben (behatási idő: 5 perc) az EN 14476 szabvány szerint. Hatása hitelesített laboratóriumi tesztek által igazolt. Bőrgyógyászatilag tesztelt.

Elkészítés és felhasználás

Alkalmazás: A fertőtlenítendő felületet töröljük át a fertőtlenítő kendővel úgy, hogy egyenletesen befedje a felületet és kezeletlen részek ne maradjanak. Az oldatot hagyjuk a felületen az előírt behatási ideig. A behatási idő alatt a felületet nedvesen kell tartani. A behatási idő letelte után szükség esetén öblíthető a felület.

Termékjellemzők

Összetevők:
<5% nemionos felületaktív anyagok, Felületaktív kationos anyagok, Fertőtlenítőszerek, Parfüm
Tárolás:

Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, közvetlen napsugárzástól, erős savaktól és bázisoktól távol tartandó. Minőségét megőrzi a gyártástól számított 3 évig. Gyártási idő (nap/hó/év) a csoma

Vevőszolgálat:

AC Marca Hungary Kft., 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Tel.: 06-23/511-430 acmarcahu@acmarca.com www.sanytol.hu

Csomagolási típus:

Csomag

Jellemzők:

99,9%-ban elpusztítja - baktériumok, gombák, vírusok H1N1,
Klórmentes,
Bőrgyógyászatilag tesztelt,
Semlegesíti az allergének 99%-át - atkák, macskaszőr, pollenek,
100% biológiailag lebomló kendő,
Tisztítás és fertőtlenítés

Biztonsági figyelmeztetés:

A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan. Figyelem: H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P301+P312: LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 06 80 20 11 99). P501: Az anyagot és edényzetét különleges hulladék vagy veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Felhasználói kör: lakossági. Formuláció: fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendő. Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Elsősegélynyújtás: A gőzök belélegzése esetén friss levegőt kell biztosítani. Bőrre jutás esetén alaposan mossuk le az érintett felületet vízzel és szappannal. Szembejutás esetén vízzel alaposan ki kell öblíteni a szemet. Szemirritáció esetén orvoshoz kell fordulni. Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási hulladékának kezelésére a vonatkozó rendeletekben meghatározottak az irányadók. Környezetvédelem/ökotoxikológia: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élővízbe, és talajba, valamint a terméket hígítatlanul a közcsatornába juttatni. Szennyezés-mentesítés: A kiszóródott kendőket össze kell gyűjteni, majd a megsemmisítésig megfelelő tartályba/gyűjtőedénybe kell helyezni. Összetevők: Biocid hatóanyag: 0,5% didecildimetilammóniumklorid (EC: 230-525-2; CAS: 7173-51-5). 2. Terméktípus: Felületek, anyagok, felszerelések és bútorok fertőtlenítésére használható termékek. Egyéb összetevők: denatórium-benzoát, propan-2-ol, zsíralkohol etoxilát, etanol, illatanyag