Mr Muscle Power Gel lefolyótisztító gél 1000 ml

Brand: Mr Muscle
EAN: 4000290968338
1 250 Ft Unit price 1 250 Ft / L
Raktáron
101230060101

1 karton = 12 darab

1 karton kosárba helyezése

1.2 kg / 0.002 m3

Elhárítja a legmakacsabb dugulásokat is** **A haj és a szappan lerakódás okozta dugulás ellen is hatásos.

Elkészítés és felhasználás

Lefolyócső kímélő technológia Minden lefolyócső esetében biztonságos alkalmazható 1. Öntse a gélt a lefolyóba (500 ml) 2. Várjon 5 percet*** makacs dugulás esetén hosszabb ideig hagyja hatni. 3. Folyasson a lefolyóba forró vizet, ha kell, ismételje meg még 1x. Fontos: Óvatosan nyissa ki. Ne használja WC-ben, latrinában és szennyvíztartályban. Ne használja aranyozott és kopott/sérült krómozott szerelvények esetében. Ne nyomja össze, ne használja fel újból, ne locsolja ki, ne pumpálja. ***Laboratóriumban tesztelt fürdőszobai duguláson (haj és szappan).

Termékjellemzők

Összetevők:
<5% klór alapú fehérítőszer, <5% szappan, <5% amfoter felületaktív anyagok, www.scjproducts.info
Tárolás:

Tárolja hűvös, száraz helyen állítva és szorosan zárva.

Forgalmazó:

S.C. Johnson s.r.o.

Vevőszolgálat:

S.C. Johnson Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. Tel.: +36 1 224 8400 E-mail: vevoszolgalat@scj.com www.scjohnson.com

Csomagolási típus:

Műanyagpalack

Jellemzők:

Áthatol a felgyülemlett vízen

Biztonsági figyelmeztetés:

UFI: 2HVN-V02K-G00U-MT9F Veszély Mr Muscle® Lefolyótisztító Gél Tartalmaz: Nátrium-hipoklorit, Nátrium-hidroxid, Alkil-dimetil-aminoxid Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Elzárva tárolandó. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék. A füst belélegzése tilos. Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

Forgalmazó cím:

S.C. Johnson Kft. 1124 Budapest Apor Vilmos tér 6.