Sanytol fertőtlenítő konyhai tisztító spray 500 ml

Brand: Sanytol
EAN: 3045206392006
890 Ft Unit price 1 780 Ft / l
Raktáron
101260170101
A konyha ideális terep a baktériumoknak. Csak akkor akadályozhatjuk meg hatékonyan a mikrobák elszaporodását, ha a takarítást egy fertőtlenítő tisztítószerrel végezzük. A Sanytol konyhai fertőtlenítő tisztítószer hármas hatású összetétele elpusztítja a mikroorganizmusok 99,9%-át.* Hatékonyan tisztítja a zsíros, lerakódott szennyeződéseket. Fertőtlenít és hatékonyan tisztít ✔ Kíméletes a felületekhez ✔ Megszünteti a kellemetlen szagokat ✔ *A termék hármas hatású: baktériumölő baktericid (behatási idő: 5 perc) és gombaölő fungicid (behatási idő: 15 perc) az EN 13697 szabvány szerint, szelektív vírusölő virucid* a Herpes Simplex vírus 1-es típus (behatási idő: 5 perc) és az Influenza A vírus H1N1 vírussal szemben (behatási idő: 5 perc). az EN14476 szabvány szerint. Hatása hitelesített laboratóriumi tesztek által igazolt. Bőrgyógyászatilag tesztelt.

Termékjellemzők

Összetevők:
Biocid hatóanyag: 0,95%, Klorid-didecil-dimetil-ammóniumklorid (EC: 230-525-2; CAS: 7173-51-5), Egyéb összetevők: <5% kationaktív tenzidek, nemionos felületaktív anyaogk, 2-butoxietanol, alkohol C10-etoxilát, fertőtlenítőszerek, illatanyag, víz.
Tárolás:

A szert eredeti csomagolásban élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni. Minőségét megőrzi a gyártástól számított 3 évig.

Vevőszolgálat:

AC Marca Hungary Kft. 2040 Budaörs Gyár utca 2 Tel.: 06-23/511-430 Fax: 06-23/511-431

Csomagolási típus:

Pumpás adagoló

Jellemzők:

Extra méretű permet,
99,9%-ban elpusztítja: baktériumok, gombák, vírusok H1N1,
Klórmentes,
Rendkívül hatékony zsírtalanító hab

Biztonsági figyelmeztetés:

Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket. FIGYELEM. H319: Súlyos szemirritációt okoz. Ne nyelje le. P101: Orvosi ellátáshoz fel kell mutatni a termék csomagolását vagy címkéjét. P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P301+P312: LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 06 80 20 1199). P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel perceken keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P501: Az anyagot és edényzetét különleges hulladék vagy veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. FIGYELMEZTETÉS: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületről alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani. Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell. Egyéb figyelmeztetések: Az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával vagy hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe!

Forgalmazó cím:

AC Marca Hungary Kft. 2040 Budaörs Gyár utca 2.