Sanytol fertőtlenítő kéztisztító zselé zöld tea 75 ml

Brand: Sanytol
EAN: 3045206502009
690 Ft Unit price 9 200 Ft / l
Raktáron
102990340101
Tudta, hogy...? Sanytol fertőtlenítő kéztisztító zselé hármas hatásának köszönhetően víz és szappan nélkül tisztít, semlegesíti a szagokat és 99,9*%-ban elpusztítja a vírusokat, baktériumokat, candidát. Szappan és víz nélkül használható.

Elkészítés és felhasználás

Használati utasítás: Adagoljon egy mogyorónyi terméket a tenyerébe (kb. 6 ml). Alaposan dörzsölje be vele a kezét 1 percig úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak. Hagyja a kezén a kéztisztító zselét megszáradni. A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni.
Tárolás:

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, közvetlen napsugárzástól védve, hő-, és gyújtóforrásoktól távol 4 évig eltartható. Gyártási idő: a csomagoláson feltüntetve. Lejárati idő: 4 évvel a csomagoláson feltüntetett d

Vevőszolgálat:

AC Marca Hungary Kft., 2040 Budaörs, Gyár utca 2., Tel.: +36/23/511-430, Email: marcaceys@marcaceys.hu www.sanytol.hu

Csomagolási típus:

Műanyagpalack

Jellemzők:

Öblítés nélkül,
99,9%-ban elpusztítja - baktériumok, gombák, vírusok,
Hatásos az A H1N1, a herpesz, a szalmonella és a listeria ellen,
Bőrgyógyászatilag tesztelt,
A bőrszövet felső rétegeinek hidratálása

Biztonsági figyelmeztetés:

A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan. VESZÉLY: H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H319: Súlyos szemirritációt okoz. Ne nyelje le! P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel perceken keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P301 + P312: LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 06 80 20 11 99). P501: Az anyagot és edényzetét különleges hulladék vagy veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Egyéb figyelmeztetések: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Ne használja sérült bőrfelületen! Elektromos eszközhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad hozzányúlni. Elsősegélynyújtás: A gőzök belélegzése esetén friss levegőt kell biztosítani. Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók. Környezetvédelem/ökotoxikológia: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élővízbe, talajba, valamint a hígítatlan terméket a közcsatornába juttatni. Szennyezés-mentesítés: A környezetbe kijutott nagyobb mennyiségű anyagot nem éghető abszorbens anyaggal fel kell itatni és megfelelő tartályba kell helyezni a megsemmisítésig. A szennyezett felületet fel kell mosni.