Sanytol fertőtlenítő általános törlőkendő 24 db

Brand: Sanytol
EAN: 3045206312257
890 Ft Unit price 25 Ft / darab
Raktáron
404400140301
A termék hármas hatású: Baktériumölő (baktericid) az EN1276 és EN13697 szabvány szerint (behatási idő: 5 perc). Gombaölő (fungicid) az EN1650 és EN13697 szabvány szerint (behatási idő: 15 perc). Vírusölő (szelektív virucid) A Herpes Simplex vírus 1-es típussal (behatási idő: 5 perc) és az influenza A vírus H1N1 vírussal szemben (behatási idő: 5 perc) az EN 14476 szabvány szerint. Hatása hitelesített laboratóriumi tesztek által igazolt. Bőrgyógyászatilag tesztelt.

Termékjellemzők

Összetevők:
Biocid hatóanyag: 0,5% didecildimetilammóniumklorid (EC: 230-525-2; CAS: 7173-51-5)., Egyéb összetevõk: <5% kationaktív tenzidek, nemionos tenzidek; fertőtlenítőszerek, illatanyag
Tárolás:

Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, hűvös, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől és hőforrástól távol, élelmiszerektől elkülönítve gyártástól számított 3 évig eltartható.

Vevőszolgálat:

AC Marca Hungary Kft. 2040 Budaörs Gyár utca 2. Tel.: 06-23/511-430 Fax: 06-23/511-431 www.sanytol.hu

Csomagolási típus:

Zárható csomagolás

Jellemzők:

Bőrgyógyászatilag tesztelt,
99,9%-ban elpusztítja: baktériumok, gombák, vírusok,
Klórmentes,
A tiszta érintés,
Fertőtlenítés és tisztítás

Biztonsági figyelmeztetés:

Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket. Figyelem: H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P308+P311: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 06 80 20 1199). P501: Az anyagot és edényzetét különleges hulladék vagy veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Formuláció: fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendő. Felhasználói kör: lakossági. Egyéb figyelmeztetések: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Elsősegélynyújtás: Lenyelés: Biztosítsuk friss levegő belélegzését. Hagyjuk a sérültet megpihenni. Bőrkontaktus: Várhatóan nem igényel elsősegélynyújtást. Szemkontaktus: Azonnal nagy mennyiségű vízzel öblítsük ki a szemet. Helyezzük a sérültet orvosi megfigyelés alá, ha a fájdalom, a gyakori pislogás és a bőrpír fennáll. Lenyelés: Ki kell öblíteni a szájat. TILOS hánytatni. Helyezzük a sérültet sürgősségi orvosi megfigyelés alá. Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó rendeletekben meghatározottak az irányadók. Környezetvédelem/toxikológia: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élővízbe, és talajba, valamint a terméket a közcsatornába juttatni. Szennyezés-mentesítés: A kiszóródott kendőket össze kell gyűjteni, majd a megsemmisítésig megfelelő tartályba/gyűjtőedénybe kell helyezni.

Forgalmazó cím:

AC Marca Hungary Kft. 2040 Budaörs Gyár utca 2.