Sanytol fertőtlenítő általános törlőkendő 72 db

Brand: Sanytol
EAN: 3045206312257
930 Ft Unit price 26 Ft / darab
Raktáron
404700030101

1 karton = 10 csomag

+1 karton kosárba helyezése

Elkészítés és felhasználás

Alkalmazási javaslat: Vegyen ki egy kendőt, majd jól zárja vissza a csomagolást. A kendőt ne használja fel újra. Törölje át a kendővel a fertőtlenítendő felületet úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak és hagyja a felületet megszáradni.
Tárolás:

Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, hűvös, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől és hőforrástól távol, élelmiszerektől elkülönítve gyártástól számított 3 évig eltartható. Minőségét megőrzi a gyártástól számított 3 évig. Gyárt

Vevőszolgálat:

AC Marca Hungary Kft., 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Tel.: 06-23/511-430 acmarcahu@acmarca.com www.sanytol.hu

Csomagolási típus:

Csomag

Jellemzők:

99,9%-ban elpusztítja - baktériumok, gombák, vírusok H1N1,
Klórmentes,
Bőrgyógyászatilag tesztelt,
100% biológiailag lebomló kendő,
Tisztítás és fertőtlenítés

Biztonsági figyelmeztetés:

Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket. Figyelem: H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P308+P311: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 06 80 20 1199). P501: Az anyagot és edényzetét különleges hulladék vagy veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Formuláció: fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendő. Felhasználói kör: lakossági. Egyéb figyelmeztetések: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Elsősegélynyújtás: Lenyelés: Biztosítsuk friss levegő belégzését. Hagyjuk a sérültet megpihenni. Bőrkontaktus: Várhatóan nem igényel elsősegélynyújtást. Szemkontaktus: Azonnal nagy mennyiségű vízzel öblítsük ki a szemet. Helyezzük a sérültet orvosi megfigyelés alá, ha a fájdalom, a gyakori pislogás és a bőrpír fennáll. Lenyelés: Ki kell öblíteni a szájat. TILOS hánytatni. Helyezzük a sérültet sürgősségi orvosi megfigyelés alá. Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási hulladékának kezelésére a vonatkozó rendeletekben meghatározottak az irányadók. Környezetvédelem/ökotoxikológia: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élővízbe, és talajba, valamint a terméket a közcsatornába juttatni. Szennyezés-mentesítés: A kiszóródott kendőket össze kell gyűjteni, majd a megsemmisítésig megfelelő tartályba/gyűjtőedénybe kell helyezni. Összetevők: Biocid hatóanyag: 0,5% didecildimetilammóniumklorid (EC: 230-525-2; CAS: 7173-51-5). 2. Terméktípus: Felületek, anyagok, felszerelések és bútorok fertőtlenítésére használható termékek. Egyéb összetevők: <5% kationaktív tenzidek, nemionos tenzidek; fertőtlenítőszerek, illatanyag.