Kiwi Extreme Protector impregnáló aeroszol 200 ml

Brand: Kiwi
EAN: 5000204666120
940 Ft Unit price 4 700 Ft / L
Raktáron
101120010601

0.24 kg / 0.001 m3

Elkészítés és felhasználás

Használat előtt ellenőrizze egy kevésbé látható helyen az anyag színtartósságát.
Tárolás:

Hűvös, száraz helyen tárolja.

Vevőszolgálat:

S.C. Johnson Kft. 1124 Budapest Apor Vilmos tér 6. Tel.: +36 1 224 8400 E-mail: vevoszolgalat@scj.com

Csomagolási típus:

Aeroszol

Jellemzők:

Hosszantartó védelem a víz, hó és só ellen

Biztonsági figyelmeztetés:

Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket. Kiwi® Extreme Protector impregnáló aeroszol Veszély Tartalmaz: izopropanol, hidrogénnel kezelt könnyű ásványolaj (Nafta). Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/ 122°F hőmérsékletet meghaladó hő. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Kerülje a permet belélegzését. A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

Forgalmazó cím:

S.C. Johnson Kft. 1124 Budapest Apor Vilmos tér 6.