Kiwi Parade Gloss Prestige barna cipőkrém 50 ml

Brand: Kiwi
EAN: 5000204679304
390 Ft Unit price 7 800 Ft / L
Raktáron
101120010103
Vevőszolgálat:

S.C. Johnson Kft. 1124 Budapest Apor Vilmos tér 6. Tel.: +36 1 224 8400 E-mail: vevoszolgalat@scj.com

Csomagolási típus:

Fémdoboz

Biztonsági figyelmeztetés:

Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket. Veszély Tartalmaz: Nafta (hidrogénnel kezelt nehéz ásványolaj). Tűzveszélyes szilárd anyag. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék. Hőtől forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Kerülje a füst belélegzését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja.

Forgalmazó cím:

S.C. Johnson Kft. 1124 Budapest Apor Vilmos tér 6.