Dettol antibakteriális kézfertőtlenítő gél 50 ml

Brand: Dettol
EAN: 5997321780115
790 Ft Unit price 15 800 Ft / L
Raktáron
102990310101

1 karton = 12 darab

+1 karton kosárba helyezése
A Dettol Antibakteriális Kézfertőtlenítő Gél víz nélkül elpusztítja a baktériumok és vírusok 99.9%-át, így ideális útitárs.

Elkészítés és felhasználás

Alkalmazási terület: Higiénés kézfertőtlenítésre alkalmazható. Alkalmazási koncentrációk, behatási idő: A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Adagolóból 2-5 ml készítményt juttatunk a tenyérbe, melyet 1 percig alaposan eldörzsölünk a kézen úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak.
Tárolás:

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, közvetlen napsugárzástól védve, ételtől, italoktól elkülönítve, összeférhetetlen anyagoktól távol 2 évig eltartható.

Vevőszolgálat:

Reckitt Benckiser Kft., 1113 Budapest, Bocskai út 134-146., Tel.: +36 1 250-8399

Csomagolási típus:

Műanyagpalack

Jellemzők:

A Heim Pál Gyermekkórház ajánlásával!,
Elpusztítja a baktériumok és a vírusok 99,9%-át!,
Bőrgyógyászatilag tesztelt,
Víz nélkül használható

Biztonsági figyelmeztetés:

Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket. Figyelmeztető mondatok: H 319 Súlyos szemirritációt okoz. H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok: P 103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. P 102 Gyermekektől elzárva tartandó. P 101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P 210 Hőtől, szikrától, nyílt lángtól és forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P 305 + P 351 + P 338 + P 310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P 235 Hűvös helyen tartandó. P 501 A tartalom elhelyezése hulladékként a helyi, területi, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően. Egyéb figyelmeztetések: Csak külső használatra alkalmazható. Csak ép bőrfelületen szabad alkalmazni. Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Elektromos berendezéshez csak teljesen megszáradt kézzel szabad nyúlni. Elsősegélynyújtás: Belégzés esetén friss levegőre kell menni. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Véletlen lenyelés esetén a szájat ki kell öblíteni, egy kevés vizet kell itatni. Hánytatni nem szabad! Szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó rendeletekben foglaltak az irányadók. A kiürült, vízzel kiöblített csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelhető. Környezetvédelem/ökotoxikológia: A készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba, illetve hígítás nélkül a közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Szennyezés-mentesítés: Nagy mennyiségű anyag kiömlése esetén a szabadba jutott terméket folyadékfelszívó anyaggal fel kell itatni, és megfelelő hulladékgyűjtő tartályban kell tárolni az ártalmatlanításig. Kis mennyiségű termék kifolyása esetén az érintett területet vízzel fel kell mosni.