Bref Color Aktiv Eucalyptus WC-frissítő 50 g

Brand: Bref
EAN: 9000100889315
490 Ft Unit price 9 800 Ft / kg
Raktáron
101281010301
Bref Color Aktiv = 1. Tisztaság az öblítések között is 2. Vízkőoldás 3. Friss illat 4. Higiénia

Termékjellemzők

Összetevők:
>30% anionos felületaktív anyagok, 5-15% nemionos felületaktív anyagok, Illatanyagok (limonene)
Tárolás:

Tárolja +5°C és +40°C között. Minőségét megőrzi a gyártástól számított 3 évig.

Vevőszolgálat:

Henkel Magyarország Kft. H-1113 Budapest Dávid F. u. 6. Tel.: +06-1-372-5555 e-mail: henkel.hungary@henkel.com www.henkel.hu

Csomagolási típus:

Felfüggeszthető csomagolás

Biztonsági figyelmeztetés:

Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket. Az elszíneződött vízcseppet WC-ülőkével, vagy egyéb érzékeny felülettel való érintkezés esetén azonnal távolítsa el vízzel. WC-frissítő. Figyelem. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a kiürült csomagolás háztartási hulladékként kezelendő. Eucalyptol-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Forgalmazó cím:

Henkel Magyarország Kft. H-1113 Budapest Dávid F. u. 6.