Brado Life fertőtlenítő kendő 5 db

Brand: Brado
EAN: 5997001770153
420 Ft Unit price 84 Ft / darab
Raktáron
404700110101

Elkészítés és felhasználás

Alkalmazási terület: Kéz- és különböző tárgyak felületének letörléssel történő fertőtlenítésére alkalmazható. Alkalmazási koncentrációk, behatási idő: A kezeket a kendővel alaposan, legalább fél percig töröljük át, majd hagyjuk a kezekre rászáradni. Tárgyak és felületek fertőtlenítésénél a kendővel a kezelendő felületet alaposan töröljük le úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak és az oldatot hagyjuk rászáradni (minimális behatási idő: 5 perc).

Termékjellemzők

Összetevők:
Biocid hatóanyag: benzalkónium klorid 0,225% (EC 269-919-4, 270-325-2), etanol 65% (EC 200-578-6), Egyéb összetevők: propilén-glikol, illatanyag, trideceth-9 PEG-5 ethylhexanoate, víz
Tárolás:

Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve, napfénytől védetten, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekektől távol 2 évig eltartható.

Vevőszolgálat:

Florin Zrt. 6725 Szeged Kenyérgyári út 5. Te.: 62/592 100 www.florin.hu

Csomagolási típus:

Doboz

Jellemzők:

Antimikrobiális spektrum: baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, virucid (HBV/HIV inaktiváló hatású is)

Biztonsági figyelmeztetés:

A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan. Figyelmeztetések: Ne alkalmazza arcon. Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel együtt alkalmazni tilos. Elektromos eszközöket csak teljesen száraz kézzel szabad kezelni. Elektromos eszközök felületét csak áramtalanítás után szabad kezelni és teljes száradás után szabad ismét feszültség alá helyezni. A termék biztonságos használatára utaló S-mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S16 Gyújtóforrástól távol tartandó. - Tilos a dohányzás. S25 Kerülni kell a szembe jutást. Elsősegélynyújtás: A gőzök belélegzése esetén friss levegőre kell menni! A termék oldatának szembe jutása esetén legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó vízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Ha a tünetek hosszabb ideig fennálnak, forduljon szakorvoshoz. Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó rendeletekben foglaltak az irányadók. A csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelhető. Környezetvédelem/ökotoxikológia: A készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba, illetve közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Szennyezésmentesítés: Mechanikusan össze kell gyűjteni és arra a célra kijelölt tárolóedényben kell tartani a megsemmisítésig.