Brado Life fertőtlenítő kendő 5 db

Brand: Brado
EAN: 5997001770153
Lista ár 420 Ft Akciós ár 190 Ft Unit price 38 Ft / darab
Raktáron
404700110101

1 karton = 10 csomag

+1 karton kosárba helyezése

0.01 kg / 0 m3

Elkészítés és felhasználás

Alkalmazási terület: Kéz-és különböző tárgyak felületének letörléssel történő fertőtlenítésére alkalmazható. Alkalmazási koncentrációk, behatási idő: A kezeket a kendővel alaposan, legalább fél percig töröljük át, majd az oldatot hagyjuk a kezekre rászáradni. Tárgyak és felületek fertőtlenítésénél a kendővel a kezelendő felületet alaposan töröljük le úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, és az oldatot hagyjuk a felületre rászáradni. (minimális behatási idő: 5 perc).

Termékjellemzők

Összetevők:
Biocid hatóanyag: benzalkónium-klorid 0,225% (CAS: 68424-85-1), Etanol 65,6% (CAS: 64-17-5)
Tárolás:

Eredeti, ép bontatlan csomagolásban, nyílt lángtól és gyújtóforrástól távol kell tartani, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védett helyen, gyermekektől elzárva tárolandó, 2 évig eltartható. Lejárati idő: a csoma

Vevőszolgálat:

Florin Zrt., 6725 Szeged, Kenyérgyári út 17. Tel.: 62/592 100

Csomagolási típus:

Doboz

Jellemzők:

Antimikrobiális spektrum: baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, virucid (HBV/HIV inaktiváló hatású is)

Biztonsági figyelmeztetés:

A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan. Veszélyes összetevők: etanol, benzalkónium-klorid. Figyelmeztető mondat: H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók. A csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelendő. Egyéb figyelmeztetések: Elektromos eszköz csak áramtalanítás után kezelhető. A fertőtlenített elektromos eszköz csak teljes száradás után helyezhető újra áram alá. Alkohol érzékeny felületen nem alkalmazható. Más fertőtlenítő- és tisztítószerrel nem keverhető. Elsősegélynyújtás: Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, és biztosítani a könnyű légzést, lazítsa meg a szoros ruházatot. Amennyiben a sérült öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és forduljon orvoshoz. Bőrre jutás esetén: különleges intézkedés nem szükséges. Szembe jutás esetén legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó vízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Ha a tünetek hosszabb ideig fennállnak, forduljon szakorvoshoz. Lenyelés esetén a szájüreget vízzel ki kell öblíteni, és vizet kell itatni. Ne hánytassunk. Ha szükséges a beteget orvosi ellátásban kell részesíteni. Hulladékkezelés: A csomagolóanyag valamint az anyag maradékot tartalmazó csomagolóanyag ártalmatlanítása a helyi rendelet előírásainak figyelembevételével történhet. A csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelhető, speciális követelmények nincsenek. Környezetvédelem/ökotoxikológia: Közvetlen talajba, csatornahálózatba, vízfolyásokba, lefolyókba jutását kerülni kell. Szennyezés-mentesítés: A szétszóródott kendőket mechanikusan össze kell gyűjteni és arra a célra kijelölt tárolóedényben kell tárolni a megsemmisítésig. A terméket, címkével ellátott edényzetbe kell összegyűjteni, nyílt lángtól és gyújtóforrástól távol kell tartani.